Veiligheid

Onze medewerkers zijn inzetbaar tijdens diverse werkzaamheden waarbij veiligheidstoezicht is vereist. Wij kunnen geïnstrueerde mangatwachten inzetten tijdens werkzaamheden in of aan besloten ruimtes. Zij bieden een veilige werkplek voor de uitvoerenden en zorgen ervoor dat ongewenste personen de werkplek niet betreden.

Wij leveren ook gecertificeerde sporenveiligheidsmensen die toezien op een veilige werkplek bij werkzaamheden aan het TATA Steel sporennet. Dit doen wij voor zowel eigen werkzaamheden (zoals het uitvoeren van maaiwerkzaamheden en chemische onkruidbestrijding) als voor werkzaamheden van derden.

Onze medewerkers zijn tevens inzetbaar bij het bewaken van de omgeving tijdens werkzaamheden aan gasleidingen op of rond het TATA Steel terrein. Met behulp van de vereiste meetapparatuur controleren zij de omgevingslucht, zodat er tijdig ingegrepen wordt bij een meting van te hoge concentraties. Op een veilige afstand verrichten zij constant metingen en bij wegafzettingen informeren zij passanten over een eventuele omleiding.