Infra

Onze infrawerkzaamheden bestaan grotendeels uit het aanbrengen van wegenmarkeringen en het plaatsen en onderhouden van afrasteringen en straatmeubilair. Andere werkzaamheden zijn:

  • Grondwerk
  • Verhardingen
  • Montage
  • Schoonmaken van daken
  • Borden schoonmaken
  • Plaatsen van rookabri’s en fietsenstallingen
  • Gladheidsbestrijding
  • Verwijderen en terugplaatsen van wegmeubilair bij breedte transport

Voor meer informatie over bovenstaande werkzaamheden kunt u contact opnemen.


Afrastering

Er zijn veel mogelijkheden in materiaalkeuze en functionaliteit bij afrasteringen. Lees meer >


Straatmeubilair

Wij hebben een breed assortiment aanrijbeveiliging en verkeers- en informatieborden. Lees meer >


Wegmarkeringen

Wij brengen verschillende soorten wegmarkingen aan, zoals exclusion zones. Lees meer >